Opdrachtgever I locatie I realisatie  
Gemeente Heerlen,Doenja Urlings
toekomstig Aldenhofpark, Hoensbroek 
2013                                          

Tussentijd 'Windbloemen'                   
Voor de Tussentijd, de tijd die sloop en nieuwbouw overbrugt, zijn op het voormalige LTS terrein allerlei initiatieven gaande. Een daarvan is het project 'windbloemen'. Dit zijn 8 centraal geplaatste masten die ieder 5 onafhankelijk om zijn as draaiende windzakjes dragen. Onder leiding van Alcander zijn de 40 windzakken door 8 actieve dames uit de buurt gemaakt. Bij het kleinste zuchtje wind dansen ze in de lucht.

Materiaal  
aluminium buis & staf, spinakerdoek

Uitwerking
techniek en uitvoering:horst4Dsign 
textielontwerp: Fleximac

Links
Tussentijd